Начало

 

Водещи институции в село Гложене, общ. Тетевен
Сдружение за Гложене
Кметство - с. Гложене
ОУ "Йото Н. Врачев"
ЦДГ - с. Гложене, общ. Тетевен
Сдружение за възраждане и европейско развитие на с. Гложене
Народно читалище " Цачо Ненов 1897г. ” - с. Гложене
Сдружение "Културен клуб на пенсионера"
DMS