Екология

 

В гложенския край се среща един много интересен животински вид - саламандър или дъждовник както още го наричат. На дължина достига 15 - 25 cм, в редки случаи - до 30 cм. На цвят е черен с яркожълти петна или ивици, чието количество може да варира - някои екземпляри са почти изцяло черни, докато при други жълтото преобладава. Растителността е много разнообразна, срещат се габър, бук, дъб, има също и иглолистна растителност, изключително много билки - подбел, маточина и други. Има също така много диворастящи плодове - къпини, малини. В горите около Гложене се срещат язовци, лисици, сърни, диви прасета и зайци, златки, белки, бели гълъби, таралежи и др.
DMS

 

 

 

 

 

 

Дъждовник и язовец

 

Заек и таралеж

 

Диво прасе и лисица
Река Вит (Бентът)

 

Река Вит (Молевски вир)
Река Вит
Сърна и златка
През селото минава и река Вит с древнотракийско име Артаня. Наименованието „Вит” по произход е славянско. Тази река се образува от сливането на Бели Вит, приеман условно за начало на реката, и Черни Вит. Река Вит извира от подножието на връх Вежен в Златишко - тетевенския дял на Стара планина на височина 2030 м. Тя е дълга 189 км, а водосборната и област има площ 3 220 км². На 16 октомври 1955 година хидролози пуснали във водите на Вит в местността "Ямите" девет тона готварска сол. Солената вода достигнала до извора Глава Панега на 28 октомври. Разстоянието от 6 километра е било преодоляно от соления разтвор за 286 часа. Установено е, че в местността "Ямите", Вит губи от водите си 900 литра в секунда.

 

Река Вит
Начало