Горските масиви, пълноводната река Вит, буйната растителност, удобните пещери, наличието на много дивеч и риба в землището на Гложене са създавали привлекателни условия за живеене на хората още в дълбоката древност. Засега не може да се каже с точност кога там са се появили първите обитатели. Историческата наука обаче е установила, че в землището на село Гложене са живеели хора през периода на късния палеолит (старокаменната епоха).
DMS
Античност

 

 

 

Свидетелство за това са намерените находки в пещерата Моровица. Както първобитните хора, живеещи по други места, така и заселниците на тази пещера през късния палеолит са си набавяли храна чрез лов и събиране на диви плодове и корени. Те си служели с оръдия на труда направени от дърво и камък. Находките се съхраняват в Археологическия музей в столицата и в Тетевенския музей. За ушиването на дрехи се използвали костни игли и шила. Правени са глинени съдове. Както личи от намерените предмети, през неолита и енеолита обитателите на Моровица са си служели с по - усъвършенствани оръдия на труда. Тогава те отглеждали и някои животни: овце, кози, говеда, свине, кучета. Започнали да отглеждат ръж, ечемик, леща и други земеделски култури. За смилането на зърното са се използвали каменни мелници. Заселниците на Моровица започнали да правят опити за художествено
пресъздаване на заобикалящата ги среда. Доказателсво за това са намерената глинена фигурка на жена, множеството стенни рисунки, а също и врязаните орнаменти на някои от откритите там глинени съдове. Следи от живота на първобитните хора от времето на неолита са намерени и в пещерата Драганчовица: керамични съдове и части от глинени съдове. През бронзовата и желязната епоха землището на Гложене било обитавано от траки. За това свидетелстват останалите оттогава погребални могили и руйни на стени. В местните тракийски могили са открити и различни предмети за украшение: пръстени, гривни, обеци и др. Някои от тях имат висока художествена стойност. До ден днешен в горите на вилна зона Руновица стои каменна стена, за която се смята, че е построена по времето на Древен Рим.

 

 

 

 

 

Антични предмети
Римската стена

 

 

 

Начало